Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
77/2014/QĐ-UBND 10/10/2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/2014/QĐ-UBND 07/05/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
58/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
38/2013/QĐ-UBND 19/09/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
39/2013/QĐ-UBND 19/09/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
26/2013/QĐ-UBND 17/07/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành qui định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà nội
Hết hiệu lực
01/2013/NQ-HĐND 02/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
02/2013/NQ-HĐND 02/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành, thay thế số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Hết hiệu lực
14/2013/QĐ-UBND 08/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
Hết hiệu lực
12/2012/QĐ-UBND 30/05/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 80 văn bản / 8 trang

Trang :