Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/2010/QĐ-UBND 21/06/2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
04/CT-UBND 11/03/2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/3/2010 của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
Còn hiệu lực
11/2010/QĐ-UBND 23/02/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
04/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn TP Hà Nội
Hết hiệu lực
122/2009/QĐ-UBND 22/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
123/2009/QĐ-UBND 22/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP Hà Nội
Hết hiệu lực
28/CT-UBND 28/10/2009 Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
113/2009/QĐ-UBND 21/10/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn TP Hà Nội
Hết hiệu lực
105/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn TP Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.
Hết hiệu lực
101/2009/QĐ-UBND 23/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 105 văn bản / 11 trang

Trang :