Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
11/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phốVề các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.
Hết hiệu lực
21/2011/QĐ-UBND 07/07/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của UBND TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
13/2011/QĐ-UBND 29/03/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2011/QĐ-UBND 10/02/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
56/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội sửa đổi, bổ sung Điều 13, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
24/CT-UBND 02/12/2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác tăng cường đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 12/11/2010 Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về một số biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
37/2010/QĐ-UBND 20/08/2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
32/2010/QĐ-UBND 04/08/2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
15/CT-UBND 29/06/2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn TP Hà Nội và triển khai thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 105 văn bản / 11 trang

Trang :