Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2000/QĐ-UB 18/04/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
05/2000/QĐ-UB 03/02/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
3/2000/QĐ-UB 25/01/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
24/1999/QĐ-UB 15/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
14/1999/QĐ-UB 23/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 105 văn bản / 11 trang

Trang :