Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/2008/CT-UBND 24/03/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
04/2008/CT-UBND 05/02/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
03/2008/CT-UBND 29/01/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
22/2005/CT – UB 30/09/2005 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
14/2005/CT – UB 16/05/2005 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
57/2004/QĐ-UB 19/04/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
29/2004/QĐ-UB 26/02/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
04/2004/CT - UB 14/01/2004 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
24/CT-UB 10/07/2003 V/v lập kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003.
Còn hiệu lực
75/2003/QĐ-UB 30/06/2003 Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở của các lực lượng: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông thuộc Công an Thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Còn hiệu lực

Tổng số : 38 văn bản / 4 trang

Trang :