Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/CT-UBND 12/05/2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 24/03/2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 5 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 15/01/2010 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2010.
Còn hiệu lực
37/CT-UBND 30/12/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2010
Còn hiệu lực
121/2009/QĐ-UBND 22/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
118/2009/QĐ-UBND 17/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2008
Còn hiệu lực
29/CT-UBND 20/11/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010.
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 31/03/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/2008/CT-UBND 30/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 38 văn bản / 4 trang

Trang :