Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/NQ-HĐND 06/12/2023 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Còn hiệu lực
16/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 06/07/2023 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực
09/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 06/07/2023 Về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Còn hiệu lực
11/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc thông qua một số nội dung do Uỷ ban nhân dân Thành phố trình về: sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định và bảng giá các loại đất; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; mức miễn, giảm tiền thuê đất theo lĩnh vực và khu vực ưu đãi đối với một số hoạt động xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 561 văn bản / 57 trang

Trang :