Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/CT-UBND 17/06/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 10/05/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản thời điểm 01/7/2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 13/04/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 11/01/2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2011.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 06/01/2011 V/v Tăng cường các biện pháp an ninh và đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 05/01/2011 Về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 05/01/2011 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
29/CT-UBND 30/12/2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011.
Còn hiệu lực
28/CT-UBND 22/12/2010 Chỉ thị 28/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v soạn thảo văn kiện kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Còn hiệu lực
27/CT-UBND 20/12/2010 Chỉ thị số 27/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :