Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
28/2024/QĐ-UBND 05/04/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/2024/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2024/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
09/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Hà Nội hoạt động theo quy mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và hoạt động của lãnh đạo Thành phố đi thăm và làm việc tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 3076 văn bản / 308 trang

Trang :