Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/NQ-HĐND 20/05/2022 Về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận
Còn hiệu lực
20/2022/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
19/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 08/04/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 08/04/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 08/04/2022 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 08/04/2022 Về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2022/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2862 văn bản / 287 trang

Trang :