Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
69/1999/QĐ-UB 03/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
74/1999/QĐ-UB 01/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
73/1999/QĐ-UB 28/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
72/1999/QĐ-UB 25/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
71/1999/QĐ-UB 23/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
70/1999/QĐ-UB 20/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
66/1999/QĐ-UB 13/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
65/1999/QĐ-UB 07/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
64/1999/QĐ-UB 05/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
63/1999/QĐ-UB 31/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực

Tổng số : 2858 văn bản / 286 trang

Trang :