Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
84/1999/QĐ-UB 29/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
83/1999/QĐ-UB 27/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
80/1999/QĐ-UB 25/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
82/1999/QĐ-UB 25/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
81/1999/QĐ-UB 25/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
79/1999/QĐ-UB 22/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
75/1999/QĐ-UB 16/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
76/1999/QĐ-UB 13/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
77/1999/QĐ-UB 13/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
68/1999/QĐ-UB 03/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2858 văn bản / 286 trang

Trang :