Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
105/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn TP Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.
Hết hiệu lực
104/2009/QĐ-UBND 24/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
103/2009/QĐ-UBND 24/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
Hết hiệu lực
101/2009/QĐ-UBND 23/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội
Còn hiệu lực
102/2009/QĐ-UBND 23/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố.
Hết hiệu lực
100/2009/QĐ-UBND 11/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
99/2009/QĐ-UBND 11/09/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành mức thu phí thoát nước áp dụng đối với Khu Công nghiệp Thăng Long - Hà Nội.
Hết hiệu lực
91/2009/QĐ-UBND 22/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/v ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực một phần
90/2009/QĐ-UBND 16/07/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
86/2009/QĐ-UBND 07/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Hà Nội
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :