Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/NQ-HĐND 11/07/2024 Về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2023
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 04/07/2024 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
14/2024/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội thực hiện
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
21/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực du lịch của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc hỗ trợ hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc hỗ trợ hoạt động thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách người có công, cựu chiến binh, công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp, hoạt động của Đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; hỗ trợ gặp mặt cán bộ cấp tướng, sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Nội và gia đình quân nhân, gia đình chính sách người có công thuộc lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc thống nhất chủ trương ban hành Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 02/07/2024 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2025
Còn hiệu lực
19/NQ-HĐND 02/07/2024 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024
Còn hiệu lực

Tổng số : 573 văn bản / 58 trang

Trang :