Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
98/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
97/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.
Hết hiệu lực
96/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
Văn bản hết hiệu lực một phần
94/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
92/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
86/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
87/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
89/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
90/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
88/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :