Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Ban hành Quy định công tác nghiệm thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Còn hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND 31/08/2023 Về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
17/2023/QĐ-UBND 28/08/2023 Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2023/QĐ-UBND 22/08/2023 Về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
Còn hiệu lực
15/2023/QĐ-UBND 30/06/2023 Về việc phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Còn hiệu lực
14/2023/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2023/QĐ-UBND 27/06/2023 Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2250 văn bản / 225 trang

Trang :