Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/2014/QĐ-UBND 26/02/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa.
Hết hiệu lực
09/2014/QĐ-UBND 14/02/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/2014/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2014/QĐ-UBND 06/02/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
07/2014/QĐ-UBND 06/02/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ - UBND của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2014/QĐ-UBND 06/02/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/2014/QĐ-UBND 25/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2014/QĐ-UBND 22/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :