Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
56/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
61/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
62/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
51/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
63/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
65/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
66/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
67/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
35/2014/QĐ-UBND 15/08/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
34/2014/QĐ-UBND 15/08/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :