Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2023/QĐ-UBND 31/10/2023 Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo của 10 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 03)
Còn hiệu lực
24/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2023/QĐ-UBND 21/09/2023 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Ban hành Quy định công tác nghiệm thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Còn hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND 31/08/2023 Về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
17/2023/QĐ-UBND 28/08/2023 Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3027 văn bản / 303 trang

Trang :