Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
24/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBDN Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao, liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
23/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
21/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
20/2014/QĐ-UBND 16/05/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
19/2014/QĐ-UBND 07/05/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
18/2014/QĐ-UBND 21/04/2014 Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
17/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.
Hết hiệu lực
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
14/2014/QĐ-UBND 14/03/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
13/2014/QĐ-UBND 07/03/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :