Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
41/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
42/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
43/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
50/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
44/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
49/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thư viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
47/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
46/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
59/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
57/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :