Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
85/2014/QĐ-UBND 16/12/2014 Quyết định số 85/2014QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
82/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Quyết định số 82/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
83/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Quyết định số 83/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
81/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.
Hết hiệu lực
80/2014/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
79/2014/QĐ-UBND 04/11/2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
78/2014/QĐ-UBND 31/10/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mưc trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
77/2014/QĐ-UBND 10/10/2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
75/2014/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng theo Luật Thủ đô.
Còn hiệu lực
76/2014/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :