Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
56/1999/QĐ-UB 13/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
54/1999/QĐ-UB 10/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
53/1999/QĐ-UB 06/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
51/1999/QĐ-UB 23/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
49/1999/QĐ-UB 22/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
50/1999/QĐ-UB 22/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
48/1999/QĐ-UB 17/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
47/1999/QĐ-UB 14/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
57/1999/QĐ-UB 14/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
46/1999/QĐ-UB 09/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2151 văn bản / 216 trang

Trang :