Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
39/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
40/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
41/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
25/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu
Còn hiệu lực
28/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025
Còn hiệu lực
23/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND 08/12/2022 Về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 561 văn bản / 57 trang

Trang :