Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CT-UBND 24/03/2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 5 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 18/03/2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống bệnh dại.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 11/03/2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/3/2010 của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 03/03/2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/3/2010 của UBND TP Hà Nội về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 15/01/2010 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2010.
Còn hiệu lực
38/2009/CT-UBND 31/12/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/CT-UBND 30/12/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2010
Còn hiệu lực
36/CT-UBND 28/12/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội Về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
35/CT-UBND 24/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
34/CT-UBND 17/12/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :