Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/CT-UBND 12/07/2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 29/06/2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn TP Hà Nội và triển khai thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ.
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 16/06/2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 21/05/2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 12/05/2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh.
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 12/05/2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 04/05/2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2010.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010.
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 15/04/2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/4/2010 của UBND TP Hà Nội V/v đẩy nhanh công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản, bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :