Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.
Hết hiệu lực
17/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015.
Hết hiệu lực
09/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
13/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
07/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của Thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
05/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
01/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
Còn hiệu lực
02/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Còn hiệu lực
03/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực

Tổng số : 349 văn bản / 35 trang

Trang :