Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc hỗ trợ hoạt động thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách người có công, cựu chiến binh, công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp, hoạt động của Đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; hỗ trợ gặp mặt cán bộ cấp tướng, sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Nội và gia đình quân nhân, gia đình chính sách người có công thuộc lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc thống nhất chủ trương ban hành Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 02/07/2024 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2025
Còn hiệu lực
19/NQ-HĐND 02/07/2024 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024
Còn hiệu lực
42/2024/QĐ-UBND 11/06/2024 Về ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
41/2024/QĐ-UBND 07/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
40/2024/QĐ-UBND 05/06/2024 Về việc ban hành một số bộ định mức kinh - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công Thương thành phó Hà Nội.
Còn hiệu lực
39/2024/QĐ-UBND 05/06/2024 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/2024/QĐ-UBND 04/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/2024/QĐ-UBND 30/05/2024 Về việc ban hành Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :