Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Hà Nội hoạt động theo quy mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và hoạt động của lãnh đạo Thành phố đi thăm và làm việc tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc hỗ trợ chi phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :