Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
02/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
24/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực
23/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
16/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2008
Còn hiệu lực
15/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực
14/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Hết hiệu lực
13/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 332 văn bản / 34 trang

Trang :