Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
95/1999/QĐ-UB 01/11/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
93/1999/QĐ-UB 26/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
94/1999/QĐ-UB 26/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
92/1999/QĐ-UB 25/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
91/1999/QĐ-UB 22/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
90/1999/QĐ-UB 19/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
88/1999/QĐ-UB 11/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
89/1999/QĐ-UB 11/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
87/1999/QĐ-UB 11/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
85/1999/QĐ-UB 30/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2858 văn bản / 286 trang

Trang :