Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
46/1999/QĐ-UB 09/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
45/1999/QĐ-UB 04/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
43/1999/QĐ-UB 29/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
44/1999/QĐ-UB 29/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
41/1999/QĐ-UB 27/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
40/1999/QĐ-UB 26/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
27/1999/QĐ-UB 21/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
39/1999/QĐ-UB 21/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
37/1999/QĐ-UB 18/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
35/1999/QĐ-UB 11/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2862 văn bản / 287 trang

Trang :