Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/1999/QĐ-UB 08/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
25/1999/QĐ-UB 04/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
20/1999/QĐ-LB 02/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
19/1999/QĐ-LB 02/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
18/1999/QĐ-LB 02/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
15/1999/QĐ-UB 26/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
17/1999/QĐ-UB 26/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
16/1999/QĐ-UB 26/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
13/1999/QĐ-UB 23/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
14/1999/QĐ-UB 23/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :