Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/CT-UBND 07/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô năm 2009 – 2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
32/CT-UBND 02/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
117/2009/QĐ-UBND 01/12/2009 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội V/v Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội
Hết hiệu lực
116/2009/QĐ-UBND 01/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
31/CT-UBND 27/11/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
30/CT-UBND 24/11/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng chuẩn bị phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Còn hiệu lực
29/CT-UBND 20/11/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010.
Còn hiệu lực
115/2009/QĐ-UBND 16/11/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
114/2009/QĐ-UBND 16/11/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn TP Hà Nội".
Hết hiệu lực
28/CT-UBND 28/10/2009 Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :