Số văn bản 29/2005
Kí hiệu văn bản QĐ-UB
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  03/03/2005      
Người kí
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Tổ chức
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng