Số văn bản 13
Kí hiệu văn bản 2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  25/02/2024      
Người kí LÊ HỒNG SƠN
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Khoa học công nghệ
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-13-2024.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng