Số văn bản 08
Kí hiệu văn bản 2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  04/02/2024      
Người kí HÀ MINH HẢI
Trích yếu Về việc quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Chính sách- Kinh tế Xã hội
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-08-2024.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng