Số văn bản 05
Kí hiệu văn bản 2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  27/03/2020      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-05-2020.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng