Số văn bản 28
Kí hiệu văn bản 2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  02/01/2020      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại Tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-28-2019.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng