homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 28
Kí hiệu văn bản 2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  02/01/2020      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại Tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển