homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 09
Kí hiệu văn bản 2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2019
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  23/05/2019      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Văn hóa xã hội
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_09_2019.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng