homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 21
Kí hiệu văn bản 2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2016
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  16/12/2016      
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Địa chính - Nhà đất
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ-21-HDND.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng