homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 14
Kí hiệu văn bản 2016/NQ-HDND
Ngày ban hành 06/12/2016
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  01/01/2017      
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô).
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Văn hoá-Giáo dục
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ-14-HDND.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng