homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 18
Kí hiệu văn bản 2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2016
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  02/06/2016       Đến ngày:  08/03/2019
Người kí NGÔ VĂN QUÝ
Trích yếu Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_18_2016.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng