Số văn bản 81
Kí hiệu văn bản 2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  29/11/2014       Đến ngày:  14/03/2019
Người kí LÊ HỒNG SƠN
Trích yếu Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.
Cơ quan Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Cải cách hành chính
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_81_2014.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng