homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 12
Kí hiệu văn bản 2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  08/03/2014       Đến ngày:  06/06/2016
Người kí NGUYỄN THẾ THẢO
Trích yếu Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.
Cơ quan Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Chính sách- Kinh tế Xã hội
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_12_2014.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng