Số văn bản 77/2002
Kí hiệu văn bản QĐ-UB
Ngày ban hành 23/05/2002
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  23/05/2002       Đến ngày:  27/07/2012
Người kí HOÀNG VĂN NGHIÊN
Trích yếu Quyết định của UBND TP Hà Nội "Về việc xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội"
Cơ quan Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Quy hoạch đô thị
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

05232002-77QDUB.rtf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng