Số văn bản 11
Kí hiệu văn bản 2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2012
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  01/06/2012       Đến ngày:  20/04/2017
Người kí NGUYỄN THẾ THẢO
Trích yếu Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cơ quan Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Tổ chức
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_11_2012.pdf

QDPQ_11_2012.doc

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng