Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 239 Thủ tục / 24 Trang

Trang :