Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

72 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

73 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

74 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

75 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

76 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

77 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

78 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

79 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

80 Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :